Energirenovering af dit supermarked

Supermarkeder er et stort sammensurium af kølediske og andre foranstaltninger, der skal holde dine fødevarer ferske og friske. Disse apparater kan være dyre i drift, da de kræver et forholdsvist højt strømforbrug, der aldrig slukkes for, da det ville resultere i forrådnet kød og sur mælk. Med en simpel energirenovering kan du som brugsuddeler sove trygt og roligt om natten, da der er mange penge at spare, med et forholdsvist enkelt indgreb.

I mange supermarkeder er der installeret gamle, dårlige Q-motorer, som nemt kan erstattes med de nye, forbedrede og intelligente iQ-motorer. Disse motorer kan sænke energiforbruget til omkring det halve, og endda endnu mere, hvis iQ-motorerne erstatter de allerdårligste Q-motorer, som stadig findes rundt omkring i de danske supermarkeder. Denne energirenovering betaler sig altså hurtigt, da elprisen bliver væsentligt lavere ved en sådan udskiftning. Derudover er denne proces ikke specielt omfattende, da den udvendige del af iQ-motoren er en tro kopi af den gamle.

Store fordele ved lille energirenovering

At gå fra Q-motorer til iQ-motorer har udelukkende en positiv effekt, både i det korte og det lange løb. De nye motorer har en længere levetid, hvilket formindsker reparationer, og i sidste ende antallet af udskiftninger.

Herudover er der et langt mindre energiforbrug i forbindelse med denne overgang. Dette har ikke alene betydning for pengepungen for det enkelte supermarked, det skriver sig også ind i et større billede om behovet for at spare på forbruget, med vidtrækkende positive konsekvenser for miljøet.

Endeligt formindsker denne energirenovering overskudsvarmen fra de gamle Q-motorer. Med disse ender det meste af energien nemlig som overskudsvarme i butikken, hvilket kræver en omkostningsfuld ventilation af området. Her er der også penge at spare, hvis man omstiller til de mere intelligente iQ-motorer. Endeligt udleder disse mindre CO2, hvilket er til gavn for klima og miljø.