Yoga skaber balance for det postmoderne menneske

For det postmoderne menneske kan yoga være en nøgle til at genvinde balancen mellem krop og sind.

At dyrke yoga er uden tvivl blevet langt mere populært de seneste år i Danmark. Man kan efterhånden se den tendens, at i de fleste byer springer der forskellige kurser op med yoga – og dette gælder især i de store byer, men er ikke isoleret til disse.

Det står således klart at danskerne har taget imod yoga fuldt ud, og at det er kommet for at blive. Man kunne lave forskellige analyser af hvorfor dette kan være, men en årsag man måske kan pege på er den større fokus på personlig og kropslig sundhed som har drevet gennem samfundet det seneste årti: en bølge, som bestemt ikke ser ud til at være forbi.

Yoga bringer krop og sind i balance

I det stressede postmoderne samfund, hvor man konstant lever i en billedstrøm af skiftende stimuli, da er det vigtigt at kunne finde sig til rette i sin egen sjæl og krop, og netop dette er yoga kendt for at kunne gøre. Yoga er nemlig mere end blot kropslig træning, og trækker også mange tråde til andre måder at tænke på som er inspireret af østlige filosofier. Så selvom man primært bruger kroppen, når man udøver yoga, har det også en stor og betydelig virkning på sindet. Det er noget helt andet end at gå til styrketræning – med yoga udfordrer man også kroppen, men det er med et andet fokus på at finde ind til kernen. En erkendelse af at vi også er vores kroppe, og uden at tage vare på disse, vil vi ikke være i balance.

Netop kroppen er der mange mennesker der glemmer i det samfund vi lever i her i dag, hvilket blandt andet skyldes at mange af vores jobtyper har forandret sig. Rigtigt mange danskere har ikke jobs som er fysisk udfordrende, men sidder derimod foran et skrivebord og en computer. Og når de så får fri, tager de hjem og bruger ligeledes fritiden på beskæftigelser som ikke er kropslige: surfer på internettet eller ser fjernsyn som nogle af de mest åbenlyse eksempler. Her kan yoga være en essentiel modvægt til disse tendenser og dette kan være en af forklaringerne på hvorfor yoga har stormet sådan frem de seneste år – og stadig gør det. At finde en balance, og derved en kilde til indre velvære, kræver netop at kunne formå at skabe en modvægt således at det hele er i ligevægt. Yoga bliver på denne måde den nødvendige kontra, der bringer vægtskålen tilbage på sit rette leje, i forhold til den livsstil som mange af os lever efter.

Yoga fokuserer på åndedrættet

Med andre ord er yoga en livsfilosofi: det handler om at bringe balance mellem krop og sind, og derved kunne gribe helheden i stedet for at være et splittet og opdelt menneske. Det postmoderne samfund er af mange tænkere netop blevet karakteriseret som en tilstand af fragmentering, splittelse, forvirring og diversitet – og ikke mindst, stress og acceleration. Med yoga som redskab kan man således arbejde på at finde grunden under fødderne igen. At yoga knytter sig til en livsfilosofi kan netop ses på dets store fokus på åndedrættet, der for eksempel vil adskille den betydeligt fra mange andre former for træning (for eksempel at løfte vægte eller løbe marathon). Yoga peger på, at vi i hverdagen ikke har særligt stor fokus på vores åndedræt, men at vi netop, ved at skifte vores opmærksomhed herimod, kan genvinde en stor del af kontakten med kroppen. Åndedrættet ses som den rytme der strømmer igennem både krop og sind, og netop denne rytme er nøglen til at forandre den livstilstand vi er i fra en splittet til en helhedsfornemmelse.

Woman Sitting Down

At så mange danskere dyrker yoga i dag er nok ikke blot en skiftende trend, eftersom at der intet er som tyder på at vores hyperaccelererede og fortravlede hverdag kommer til at skifte i nærmeste fremtid. Samfundet bevæger sig med støt stigende acceleration, og i dette store regnestykke kan yoga have en vigtig rolle at spille for det moderne menneske.

Watski © 2015 Frontier Theme